Bredbåndsundersøkelse

Vi ønsker at alle våre innbyggere tar seg tid til å svare på fylkeskommunens undersøkelse. Viktig kartlegging av behovet for bredbånd i Oppland, som vil danne grunnlag for videre arbeid.

les mer

Google kurs for alle

Prosjektet Gudbrandsdalsvegen setter i gang praktisk retta kurs når det gjelder Google registrering. En oppføring i Maps er viktig for lokal synlighet på nettet. Bli med!

les mer

Har du en GRØNN ide?

Har du en god «GRØNN» ide som kan skape bærekraftig næringsliv og arbeidsplasser i regionen? Søk Oppland Fylkeskommune om økonomiske midler til å utvikling av ideen.

les mer

Sammenslåing

Fylkesrådmannen går inn for å slå sammen Karriere Oppland Nord–Gudbrandsdal og Karriere Oppland Midt–Gudbrandsdal
fra 1.september 2017.

les mer
X