april, 2017

07apr09:0012:00Regionrådsmøte | april 201709:00 - 12:00

Les mer

Detaljer


RMG_Møteinnklaling-01 07.04.2017

RMG_Møteinnklaling-02 07.04.2017

RMG_Møteprotokoll 07.04.2017

 012/17 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 07.04.2017

 


 

013/17 Godkjenning av protokoll frå møta 03.02.2017
Godkjenning av protokoll frå møta i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 03.02.2017

 


 

014/17 Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i Regionrådsmøte
Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 07.04.2017

 


 

015/17 Regnskap Partnerskapsmidler 2016

HOVEDDOKUMENT
Regnskap Partnerskapsmidler 2016

VEDLEGG
Resultat 2016 RMG

 


 

016/17 Regnskap Partnerskapsmidler 2016

HOVEDDOKUMENT
Regnskap 2016 for sekretariatet for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal

VEDLEGG
Regnskap 2016 sekretariatet

 


 

017/17 Støtteordning for arrangement– våren 2017

HOVEDDOKUMENT
Støtteordning for arrangement – våren 2017

VEDLEGG
Søknad om tilskudd til Frya Motorshow 2017

Budsjett Frya Motorshow 2017

Søknad om arrangementsstøtte – Countryfestivalen

Søknad om arrangementsstøtte – HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo

 Budsjett Kvam IL – Hovedprosjekt HalvStyrkeprøven

Søknad om arrangementsstøtte – Checkpoint Skåbu

Godkjent vedtak i Frivillighetsregisteret

Søknad arrangementstøtte – Peer Gynt stolpejakt

Søknad om arrangementstøtte – Mjølbølafestivalen 2017

Budsjett Mjølbølafestivalen 2017

Søknad om støtte til arrangement – Øykjelykkjesetra

Budsjett Øykjelykkjesetra 2017

Søknad om støtte for arrangement – Jaktenkenes sommeryngel

Budsjett_Jaktenkene2017.xlsx

Søknad om arrangementstøtte – Greetings from Gudbrandsdalen

Vedlegg 1 2017 – Budsjett Greetings from Gudbrandsdalen

Vedlegg 2 2017 – Budsjett orkester

Vedlegg 3 2017 – Situasjonskart

Vedlegg 4 2017 – Informasjon

Søknad om arrangementsstøtte et nytt lokalt arrangement i 2017 – Mountain Classics

Mountain Classics 2017 budsjett

Søknad om arrangementsstøtte til Fårikålfestivalen 2017

Budsjett FÅRIKÅLFESTIVALEN 2017

Søknad om arrangementsstøtte – Furusjøen rundt

Budsjett FR AS 2017

Søknad om arrangementsstøtte – Young Attacking Vikings Oppland

 


 

018/17 Støtte til etablering av Stolpejakt på Gålå

HOVEDDOKUMENT
Søknad arrangementstøtte – Peer Gynt stolpejakt

VEDLEGG
Søknad arrangementstøtte – Peer Gynt stolpejakt


 

019/17 Oppfølging av vedtatt Hyttepolitikk – handlingsplan

HOVEDDOKUMENT
Oppfølging av vedtatt Hyttepolitikk

VEDLEGG
Status tiltak Hyttepolitikk, mars 2017

 


 

020/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 07.04.2017
Orienteringssaker i regionrådsmøte 07.04.2017

 


 

021/17 Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

HOVEDDOKUMENT
Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

VEDLEGG
Brev vedr. samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

Vedr. samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

Oppfølging – forsøk samordning av Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal og Karriere Oppland Midt Gudbrandsdal

Svar på spørsmål fra ordførarane om samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen

Kopi av brev til Fylkesordføreren – Spørsmål rundt samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

Tid

(Fredag) 09:00 - 12:00

Legg til kommentar

X