20. juli arrangerte vi i Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd nettverksamlinga Framtidsståk på Høyloftet på Gålå. Med rundt 60 deltakere ble dette en ettermiddag med gode diskusjoner og samtaler om arbeidsmarkedet i Gudbrandsdalen. Ida Amble Ruge fra Bortelaget ledet programmet og workshopen.  

 Av de deltakende var det både studenter, nyutdannede, godt etablerte i arbeidslivet og ledere fra ulike selskaper og sektorer. De to overordnede temaene for samlingen var hvordan skape en attraktiv arbeidsplass og hva kan gjøres for å styrke arbeidslivet? Fleksibilitet, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø ble tre begrep som mange anså som viktige for valg av arbeidsplass. På spørsmålet om hva som kan gjøres for å styrke arbeidslivet ble det påpekt at markedsføring og synlighet av de mange mulighetene er avgjørende for å tiltrekke seg nye arbeidstakere. I tillegg til større fleksibilitet rundt overgangen fra by til bygd. Hvordan kan arbeidsplassene møte disse behovene og hva kan arbeidstaker kreve av arbeidsgiver? Med utfordringer knyttet til befolkningsnedgang og mangel på kompetanse i distriktene blir dette viktige spørsmål å stille seg i årene fremover.  

 Å møtes på tvers av bransjer og bakgrunn kan være en start på økt synlighet av egen bedrift og arbeidsplass, og ikke minst møte potensielle arbeidssøkere. Vi håper dette kan bli et årlig treffpunkt for næringslivet i Gudbrandsdalen. 

 

Her kan du lese leserinnlegget om sakene som ble diskutert denne dagen:

«Korleis skape attraktive arbeidsplassar i Gudbrandsdalen?» – dolen.no

 

 

 

X