Fylkesrådmannen går inn for å slå sammen Karriere Oppland Nord–Gudbrandsdal og Karriere Oppland Midt–Gudbrandsdal fra 1.september 2017.

Tiltros for at både regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og regionrådet for Midt-Gudbrandsdal anbefaler at en ikke arbeider for en sammenslåing av kontorene legger nå administrasjonen i Oppland Fylkeskommunen fram forslag om sammenslåing til Fylkestinget møte den 27. juni

Nytt navn for et samordnet karrieresenter blir Karriere Oppland Gudbrandsdal, lokalisering er ikke avklart.

X