Velkommen til Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Her finner du mer informasjon om hvem vi er og hva vi jobber med.
Hvorfor vi er en viktig aktør for nærings- og arrangementsutvikling i Midt-Gudbrandsdalen.

Hvem er vi?

Regionrådet er et samarbeidsorgan for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron i partnerskap med Innlandet fylkeskommune, basert på inngått partnerskapsavtale mellom partene.

Fokusområder som vi jobber med!

Regional næringsutvikling

  • Samordning av arbeidet med næringsutvikling i regionen.
  • Støtte opp under interesseorganisasjoner og paraplyorganisasjoner for næringslivet i regionen.
  • I samarbeid med andre styrke konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet i regionen.
  • Regionrådet skal sammen med kommunene i regionen følger opp tiltak etter regional hytteundersøkelse i 2012 og prioritering av infrastruktur-/fellestiltak for reiselivsnæringa.

Attraktivitet og opplevelser i Gudbrandsdalen

  • Merkevarebygging og framsnakking av regionen med arrangement og andre fyrtårn, med mål om at regionen skal framstå attraktiv for tilflytting, etablering og besøk.
  • Være en god vertskapsregion, både for egne faste innbyggere, fritidsinnbyggere, tilflyttere og besøkende.
  • Stimulere til styrking av «fyrtårn» (aktører og arrangement) i regionen.

Regionalt samarbeid på flere områder

Stimulere til økt samarbeid mellom kommunene i Midt-Gudbrandsdal for å løse felles oppgaver og utfordringer. Det gjelder å styrke ulike kompetansemiljø for å gi bedre resultater.

Tettstedutvikling

Bidra til å styrke de ulike tettstedenes særpreg, og å utvikle regionen med fokus på bomiljø, handelsvirksomhet og nye etableringer. Det er spesielt viktig nå med bakgrunn i at ny E6 er lagt utenom sentraene.

Ungdom

Stimulere og invitere ungdommen, særlig de tre ungdomsråda til å delta i politiske og andre prosesser der temaet er regionalutvikling, nytenking m.m. Stimulere ungdom til delta som frivillige under regionale arrangement. Fokus på utdanning retta mot næringer og bransjer i regionen med behov for arbeidskraft.

Har du en idee du brenner for?

Visste du at Regionrådet gir støtte til utviklingsprosjekter og arrangement?

Medlemmer i regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Ole Tvete Muriteigen

Ole Tvete Muriteigen

Sør-Fron kommune

Leder i RMG

Anne Marie Olstad

Nord-Fron kommune

Nestleder i RMG

Arne Fossmo

Arne Fossmo

Ringebu kommune

Ingebjørg Jenssveen

Nord-Fron kommune

Hege Trosvik

Hege Trosvik

Ringebu kommune

Jone-Elisabeth Strand

Jone-Elisabeth Strand

Sør-Fron kommune

Aud Hove

Aud Hove

Innlandet fylkeskommune

Johannes Christian Wahl Gran

Johannes Christian Wahl Gran

Innlandet fylkeskommune

Andre deltakere med møte og talerett

Rune Fromreide Sommer | Rådmann Sør-Fron kommune

Arne Sandbu | Kommunedirektør Nord-Fron kommune

Håvard Gangsås | Kommunedirektør Ringebu kommune

Birgit Aasgaard Jenssen | Innlandet fylkeskommune, avdelingssjef næring og internasjonalt samabeid

Janne Kolås | Styreleder Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Irene Teige Killi | Daglig leder Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

X