Byregionprogrammet

Byregionprogrammet

Byregionprogrammet Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, sammen med de andre regionene i Gudbrandsdalen og Lillehammer kommune deltar i Byregionprogrammet som er et nasjonalt utviklingsprogram for byregioner. Prosjektet, som skal avsluttes høsten 2017, har følgende...
Ung i Midtdalen

Ung i Midtdalen

Ung i Midtdalen Hovedmålet er å skape et aktivt og positivt ungdomsmiljø i Midtdalen på tvers av kommunegrensene, og med ungdom selv i sentrum. Ung i Midtdalen jobber sammen med ungdommer og andre samarbeidspartnere med aktiviteter og tilbud som Kåja Camp,...
Arrangement– et viktig satsingsområde

Arrangement– et viktig satsingsområde

Arrangement – et viktig satsingsområde for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Arrangement bidrar til å øke regionens attraktivitet og positive omdømme og til ringvirkninger i form av økt lønnsomhet for det lokale næringslivet. Arrangement er en viktig del av de...
X