Koronavirus og fiber i Midtdalen

Koronavirus og fiber i Midtdalen

I disse hjemmeundervisnings- og hjemmekontortider er det viktig at vi holder trykket oppe for prosjektet vedr. subsidiert bredbåndsutbygging. Dersom du ønsker at Eidsiva Bredbånd kontakter deg vedr. dette – klikk deg inn på link og meld din...

les mer
Bredbåndsutbygging i Midt-Gudbrandsdal

Bredbåndsutbygging i Midt-Gudbrandsdal

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberutbygging på vestsida i regionen. Det er Gudbrandsdal Energi Nett AS som står for gjennomføring av fiberutbyggingen med sine underentreprenører. Trinn 1 skal nå igangsettes, og...

les mer
Bredbåndsundersøkelse

Bredbåndsundersøkelse

Vi ønsker at alle våre innbyggere tar seg tid til å svare på fylkeskommunens undersøkelse. Viktig kartlegging av behovet for bredbånd i Oppland, som vil danne grunnlag for videre arbeid.

les mer
Google kurs for alle

Google kurs for alle

Prosjektet Gudbrandsdalsvegen setter i gang praktisk retta kurs når det gjelder Google registrering. En oppføring i Maps er viktig for lokal synlighet på nettet. Bli med!

les mer
X