Framtidsståk – ei nettverkssamling for næringslivet og morgendagens arbeidskraft

20. juni kl. 14-18.30 på Høyloftet, Peer Gynt Arena på Gålå. Gratis arrangement.

Påmelding: https://www.survio.com/survey/d/Y3J7Q9P4J5K3P5Q2D

Påmeldingsfrist mandag 17. juni.

Hvordan ønsker du at arbeidshverdagen din ser ut fram i tid? Hva må til for at du søker jobb i Gudbrandsdalen? Hvordan ser næringslivet på morgendagens behov for arbeidskraft? 

Er du student, nettopp fått deg jobb eller bare nysgjerrig på framtidige jobbmuligheter? Vi inviterer til ei nettverkssamling mellom næringslivsaktører og framtidas arbeidskraft. For at Gudbrandsdalen skal være en attraktiv arbeidsplass fram i tid ønsker vi å skape en arena for å bygge nettverk og bli kjent med de mulighetene som dalen byr på. Gjennom presentasjoner, diskusjoner og workshop håper vi å kunne bidra til at næringslivet blir bedre kjent med framtidige jobbsøkere og hva kompetanse som blir viktig i dalen fram i tid. Samlinga er ei oppvarming til Rondaståk og alle er velkomne til å være med på første festivalkveld etter arrangementet.

Annis Pølsemakeri lager pølsefest for alle deltakere. Øl- og vinsalg. Ida Amble Ruge skal lede programmet og workshopen.

Aktører frå næringslivet som deltar på arrangementet:

– Andre Winje Arntzen, leder for Marked og kommunikasjon i Sparebank 1 Gudbrandsdal 

-Ida Hamilton, økonomi og administrasjonssjef i TINDE 

-Ola Esten Røssum, forrteningsutvikler i Alpinco 

-Kristin Wiig Larsen, saksbehandler på plan- og byggesaksavdelingen i Nord-Fron Kommune 

-Pål Egil Rønn, næringsutvikler og Proffessor 2 ved Institutt for Bygg og Miljøteknikk på NTNU 

-Vigdis Holmestad, næringsutvikler i Nord-Fron Kommune 

-Frode Martinsen, næringssjef i Ringebu Kommune 

-Susanne Høy, fastlege Nord-Fron Kommune

-Jo Eivind Bergundhaugen, daglig leder i Fjøssystemer

-Andrea Holmestad, avdelingsleder for hjemmetenesten i Nord-Fron

-Geir Egil Budsberg, tjenesteleder for Næring og eiendomsutvikling i Sør-Fron Kommune

X