Hva kan du søke støtte til?

Utviklingstiltak og prosjekter


Midt-Gudbrandsdal IPRs midler skal brukes til utviklingstiltak og prosjekter

som gir merverdi for regionen som helhet.

Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, eller til finansiering av tiltak som bare enkeltbedrifter har nytte av.

Ønsker å diskutere ideer eller har behov for råd og veiledning
om andre offentlige finansieringsordninger.

 

Arrangementsstøtte

Arrangement er en viktig del av de etablerte kultur–, idretts– og
næringsaktivitetene som skaper engasjement og tilhørighet, identitet og stolthet.

De kan bidra til å øke regionens attraktivitet og positive omdømme og til ringvirkninger
i form av økt lønnsomhet for det lokale næringslivet.

Vi har derfor en egen ordning for støtte til arrangement av regional betydning.
Velkommen med søknad!

MER INFO OM STØTTEORDNINGER

Kontakt oss om du har flere spørsmål

Kontaktinformasjon

MIDT-GUDBRANDSDAL INTERKOMMUNALE POLITISKE RÅD
Kontor | Nedregate 54, 2640 VINSTRA


Irene Teige Killi  415 23 823
[email protected]

X