Byregionprogrammet

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, sammen med de andre regionene i Gudbrandsdalen og Lillehammer kommune deltar i Byregionprogrammet som er et nasjonalt utviklingsprogram for byregioner. Prosjektet, som skal avsluttes høsten 2017, har følgende fokusområdet; By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping.
X