PROSJEKT: Gudbrandsdalsvegen

Gudbrandsdalsvegen skal synliggjøre de fortrinn Midt-Gudbrandsdalen har, og tilrettelegge for
realisering av potensialet for besøk, handel, kunst, kultur, vekst og positive ringvirkninger.

Våre Workshops og infomøter

Gudbrandsdalsvert

Utvikling av e-læringsportal med fokus på kunnskap om regionen

Studietur til den Gyldne Omvei

Juni 2017 | Inspirasjonstur til Inderøy i Trøndelag

Mer lokal mat i reiselivet

31.05.17 | Arbeidsverksted med Skåppå

Info om prosjekt: Gudbrandsdalsvegen

21.03.17 | Informasjonsmøte for alle innholdsleverandører

Med fokus på lokalmat

18.01.17 | Samling av lokale matprodusenter, arrangører og reiseliv i Midt-Gudbrandsdalen

Møteplan 2018

5. februar
kl. 09.00-11.00

16.-17. april

14. mai

20. august

22. oktober

17. desember

Hva går prosjektet ut på?

Prosjektet skal medføre økt samhandling, bevisstgjøring, kompetanseheving, produktutvikling og kommersialisering blant lokale aktører og opplevelser.

Bakgrunnen for PROSJEKT:Gudbrandsdalsvegen

Bakgrunnen for prosjektet er omlegging til ny E6 trasé i kommunene Sør-Fron og Nord-Fron fra høsten 2016, ny E6 gjennom Ringebu ferdigstilles forhåpentligvis i løpet av kommende 5-års periode. Prosjektet skal dekke hele region Midt-Gudbrandsdal.

«Gudbrandsdalsvegen» handler om å oppveie for den handel og aktivitet som faller bort pga omlagt E6.

Det handler også om å videreutvikle de fortrinn Midt-Gudbrandsdalen har, og utnytte et større potensiale for besøk, handel, kunst, kultur vekst og positive ringvirkninger på ulike vis.

Gudbrandsdalsvegen er også et aktivt tiltak for å styrke hyttepolitikken i Midt-Gudbrandsdalen, og utnytte det potensialet som er i det markedet.

SE ellers PROSJEKTMANDATET HER

Har du en god idé for Gudbrandsdalsvegen?

Vi trenger folk med alle mulige ideer for hvordan vi kan utvikle næring og tilbud langs vegen.

X