Arrangement

– et viktig satsingsområde for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.

Arrangement bidrar til å øke regionens attraktivitet og positive omdømme og til ringvirkninger i form av økt lønnsomhet for det lokale næringslivet.

Arrangement er en viktig del av de etablerte kultur-, idretts- og næringsaktivitetene som skaper engasjement og tilhørighet, identitet og stolthet.

Regionrådet etablerte for første gang i 2012 en ordning for arrangementsstøtte, etter den tid er det bevilget ca.2,5 millioner og  flere nye arrangementer som har kommet for å bli.

 

Våren 2017 ble det bevilget kr, 220.000 fordelt på følgende arrangører:

Amcar HD Fron – Frya Motorshow, Øykjelykjesetra, Total Production AS – Ungdomsarrangement under Fåvang Dåggån, DÅM AS – Mountain  Classics, Fårikålfestivalen og Furusjøen Rundt

Neste søknadsfrist er 15.oktober

X