Sammenslåing

Sammenslåing

Fylkesrådmannen går inn for å slå sammen Karriere Oppland Nord–Gudbrandsdal og Karriere Oppland Midt–Gudbrandsdal fra 1.september 2017. Tiltros for at både regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og regionrådet for Midt-Gudbrandsdal anbefaler at en ikke arbeider for en...
X