mars, 2018

19mar09:0013:00Regionrådsmøte | mars 201809:00 - 13:00

Les mer

Detaljer

RMG_Møteinnkalling 19.03.18

RMG_Møteprotokoll 19.03.18


 

010/18 GODKJENNING AV SAKSLISTE
RMG_Godkjenning – møteinnkalling og sakliste 19.03.18.02.2018

 


 

011/18 GODKJENNING AV SAKSLISTE
RMG_Godkjenning – protokoll 02.02.2018

 

 


 

012/18 Aktuelt fra Oppland fylkeskommune
Aktuelt fra Oppland fylkeskommune 19.03.2018

 


 

013/18 Regnskap partnerskapsmidler 2017

HOVEDDOKUMENT
Regnskap partnerskapsmidler 2017

VEDLEGG
2017 Regnskap partnerskapsmilder RMG

 


 

014/18  Regnskap 2017 for sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

HOVEDDOKUMENT
Regnskap 2017 for sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 

VEDLEGG
2017 Honnorar regionrådsleder RMG

2017 Regnskap sekretariat RMG

 


 

015/18  ByR – anmodning om bevilgning av midler for 2018

HOVEDDOKUMENT
ByR – anmodning om bevilgning av midler for 2018

VEDLEGG
Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis – anmodning om politisk behandling 

Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis – styringsgruppas anbefaling til felles saksframlegg 171207

 


 

016/18 Innspill til Oppland fylkeskommunes regionale planer for verdiskapning, kompetanse og samferdsel

HOVEDDOKUMENT
Innspill til Oppland fylkeskommunes regionale planer for verdiskapning, kompetanse og samferdsel

VEDLEGG
Regional planer – høringsuttalelse

 


 

017/18 Innspill til Oppland fylkeskommunes regionale planer for verdiskapning, kompetanse og samferdsel

HOVEDDOKUMENT
Ung i Midtdalen – søknad om rammetilskudd 2018 

VEDLEGG
Søknad om rammetilskudd 2018

Årsplan 2018

Budsjett 2018

Kommentarer til budsjett 2018

 


 

018/18 Orienteringssaker i regionrådsmøte 19.03.2018

HOVEDDOKUMENT
Orienteringssaker i regionrådsmøte 19.03.2018

VEDLEGG
Notat til regionrådsmøte Midt-Gudbrandsdal 19. mars 2018

 

Tid

(Mandag) 09:00 - 13:00

Sted

Nord-Fron kommune

X