Prosjektleder og -utvikler i 100% stilling

Vinstra – Gudbrandsdalen
Søknadsfrist 25.10.2023.

Syns du at skjæringspunktet mellom privat næringsliv og det offentlige er et spennende område? Er du god til å kommunisere og navigere i fulle kalendere? Har du erfaring med næringsutvikling og prosjektledelse? Tenker du at Gudbrandsdalen er et sted med flere muligheter enn begrensninger?

Da tror vi du kunne passe som prosjektleder og -utvikler i Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd. Som medarbeider hos oss vil du bli en del av regionrådets administrasjon, og jobbe tett opp mot næringsliv, frivilligheten og politisk-/administrativ ledelse i regionen. Sammen vil vi jobbe regionalt og tverrfaglig for blant annet å legge til rette for samfunnsutvikling og bolyst.

 

Hva går jobben ut på?

Som prosjektleder og -utvikler vil du få ansvar for planlegging, ledelse, gjennomføring og rapportering i ulike prosjekter som utbygging av bredbånd, ulike bærekraftsprosjekter, reiseliv og arrangementer. Du får muligheten til å jobbe med regional næringsutvikling, attraktivitet og opplevelser i Midt-Gudbrandsdalen.

Som brobygger mellom næringsliv og det offentlige, blir en av de viktigste oppgavene dine å skape gode møtearenaer for næringsaktører, politikere og byråkrater. Dette krever gode kommunikasjonsevner og evnen til å koordinere travle folk, for å få gjennomført tiltak og aktiviteter som skaper engasjement og har nytteverdi.

Vi ønsker å fokusere på mulighetene her i Gudbrandsdalen. Hvordan kan vi tenke utvikling framfor avvikling? Hvordan kan vi gjøre oss attraktive og interessante for innbyggere, tilreisende og næringsliv.

 

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har erfaring fra næringsliv og prosjektledelse, og som motiveres av å skape verdier i regionen vår gjennom samarbeid med andre.

Vi er åpne for et mangfold av kandidater, og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse – men kan du skilte med både en 3-årig høyere utdannelse (eller høyere) og relevant kompetanse, er du en ekstra interessant søker!

Kan du kjenne deg igjen i en som evner å gjennomføre prosjekter på en ryddig og effektiv måte? Hverdagen vår er travel og variert, og krever at vi må være fleksible og effektive i gjennomføringen.

I arbeidet med å skape og bygge relasjoner og nettverk er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Dette er egenskaper du kan bruke i arbeidet med å skape lagfølelse og skape engasjement, slik at vi i fellesskap kan jobbe mot felles mål knyttet opp mot regional utvikling.

Med en liten administrasjon er det viktig for oss at du er både initiativrik og selvstendig. På mange prosjekter samarbeider vi tett, andre ganger jobber vi på egne prosjekter hvor det er viktig at du kan lede og gjennomføre selvstendig. Det er også viktig for oss å få en medarbeider som er årvåken, og kan oppfatte og iverksette ut ifra behov både internt i organisasjonen, og også ute i regionen.

Vi stiller i utgangspunktet krav om at du snakker og skriver flytende norsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen krever førerkort klasse B.

Liten sjekkliste på personlige egenskaper:

 • Har evne til å gjennomføre prosjekter ryddig og effektivt
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Er en god relasjons- og nettverksbygger
 • Selvstendig og initiativrik
 • Klarer å engasjere og bygge lagfølelse
 • Ambisiøs og resultatorientert på vegne av fellesskapet

Hva kan vi tilby deg?

 • Et lite, men godt arbeidsmiljø med engasjerte, jordnære og dyktige folk.
 • Muligheten til å jobbe med et bredt spekter av prosjekter knyttet til regional utvikling, på tvers av både bransjer og fagområder.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et miljø hvor ditt engasjement og initiativ verdsettes.
 • Muligheten til å utvikle deg faglig og profesjonelt. Vi kan tilby opplæring, kompetanseutvikling og gode karrieremuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner.
 • Fast stilling i en region med dyktige samarbeidspartnere på tvers av kommuner og roller.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.
 • Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og erfaring.

Søknadsfrist 25.10.2023.

Har du spørsmål om Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd og den aktuelle stillingen?
Ta kontakt med daglig leder:

Irene Teige Killi

Irene Teige Killi

Daglig leder

Hvordan søker du?

Alle søknader på ledige stillinger skal skje via Nord-Fron kommunes elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

Registrer søknaden under knappen «Send søknad».

Nord-Fron kommune praktiserer meroffentlighet, der navn, adresse, alder og stilling blir offentliggjort på søkerlisten etter at søknadsfristen har gått ut. Ønske om evt. konfidensiell behandling må grunngis særskilt. Hvis unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og søknaden kan eventuelt trekkes.

Søknadsfrist 25.10.2023.

Forutsetninger / vilkår

 • Nord-Fron kommune har f.t. arbeidsgiveransvaret for stillingen, etter avtale med øvrige parter i regionrådet. Stillingen rapporterer til daglig leder i Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd.
 • Kontorsted Vinstra med fleksibilitet etter oppgaven og ansattes behov.
 • Vi kan gi flyttegodtgjørelse og har svært gode pensjonsordninger gjennom KLP.
 • Arbeidstakere i Nord-Fron kommune blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid kommer frem av gjeldende lover, reglement og Hovedtariffavtalen.
 • Det blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjon.

Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd er et samarbeidsorgan for Innlandet fylkeskommune og kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Midt-Gudbrandsdal IPR har som mål å bidra til positiv utvikling i regionen samlet og i alle deltakerkommunene, og skal være en aktiv pådriver med vekt på samfunnsutvikling og samarbeid. Satsningsområder for Midt-Gudbrandsdal IPR er regional næringsutvikling, attraktivitet og opplevelser i Midt-Gudbrandsdalen, regionalt samarbeid på flere områder, tettstedsutvikling og ungdom. Midt-Gudbrandsdal Interkommunale politiske råd er sammensatt av ordfører og opposisjonsleder fra hver kommune og to fylkespolitikere. I tillegg har administrasjonen i kommunene og fylkeskommunen møte- og talerett. Det samme gjelder representant fra næringslivet i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal IPR har også egen koordinator, som skal ivareta sekretariatsoppgavene.

X