Tid: 21.03.17 | Sted: Rudi Gard

Alle innholdsleverandører til Gudbrandsdalsvegen var invitert til orientering og inspirasjon. Felles møter med BYR-prosjektet og informasjon om fritidsbolig markedet i regionen.

X