februar, 2017

03feb09:0011:00Regionrådsmøte | februar 201709:00 - 11:00

Les mer

Detaljer


RMG_Møteinnkalling 03.02.2017

RMG_Møteprotokoll 03.02.2017

 


 

001/17 GODKJENNING AV SAKSLISTE
RMG_Godkjenning-sakslist 02.03.2017

 


 

002/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 30.11.2016
RMG_Godkjenning-protokoll 30.11.2016

 


 

003/17 Støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra Gudbrandsdalen
Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 03.02.2017

 


 

004/17 Støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra Gudbrandsdalen

HOVEDDOKUMENT
Støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra Gudbrandsdalen

VEDLEGG
Søknad om støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra Gudbrandsdalen

 


 

005/17 Innovasjonsløft Gudbrandsdalen

HOVEDDOKUMENT
Innovasjonsløft Gudbrandsdalen

VEDLEGG
Innovasjonsløft Gudbrandsdalen

Søknad om medfinansiering – Innovasjonsløft Gudbrandsdalen

Prosjektplan – innovasjonsløft Gudbrandsdalen 2017

Skisse innovasjonsløft

 


 

006/17 Furusjøen Rundt – World Series 2017 og VM 2019

HOVEDDOKUMENT
Furusjøen Rundt – World Series 2017 og VM 2019

VEDLEGG
Søknad om støtte til WS 2017 – internasjonalisering Furusjøen Rundt. 

 


 

007/17 Snowballkonferansen 2017 – økonomisk støtte

HOVEDDOKUMENT
Snowballkonferansen 2017 – økonomisk støtte

VEDLEGG
Søknad om støtte til Snowballkonferansen 2017

Prosjektbeskrivelse søknad SB 2017

 


 

008/17 Rammetilskudd til Ung i Midtdalen – 2017

HOVEDDOKUMENT
Rammetilskudd til Ung i Midtdalen – 2017

VEDLEGG
Søknad om rammetilskudd til aktiviteter 2017

Årsplan 2017

Budsjett 2017

 


 

009/17 Støtte til Unge talenter

HOVEDDOKUMENT
Støtte til Unge talenter

VEDLEGG
Søknad om støtte til Unge talenter 2016-2017

Prosjektbeskrivelse og underveisrapport 2016-2017

Budsjett Unge talenter 2016-2017

 


 

010/17 Uttale til inndeling i GDE – geografiske driftsenheter i Innlandet

HOVEDDOKUMENT
Uttale til inndeling i GDE – geografiske driftsenheter i Innlandet

VEDLEGG
Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt (L)(344324

Følge e-post (L)(344325)

Oversikt faktatabeller (L)(344322)

Tilrådning av geografiske driftsenheter v1.0 (L)(344323)

 


 

011/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 03.02.2017
Orienteringssaker i regionrådsmøte 03.02.2017

Tid

(Fredag) 09:00 - 11:00

Legg til kommentar

X