Regionrådet er en aktiv regional pådriver i midtgudbrandsdalen
med vekt på regional samfunnsutvikling og regionalt samarbeid.

Regionrådet

Søknader

Vi støtter utvikling av regionen! Har du en ide?

Saksdokumenter

Møteprotokoller, referater og informasjonsdokumenter

Gudbrandsdalsvegen

Ta snarveien til gode opplevelser

Prosjekt Gudbrandsdalsvegen

Hva går prosjektet ut på?

Arrangementsmeny

Kommer – Følg med!

AKTUELT

Gudbrandsdalsvert – kurs

Velkommen til vertskaps– og kunnskapskurs! Med Gudbrandsdalsvert ønsker vi at alle ansatte i regionen skal bli et enda mer hjertevarmt vertskap med god lokalkunnskap!

les mer

Har du en GRØNN ide?

Har du en god «GRØNN» ide som kan skape bærekraftig næringsliv og arbeidsplasser i regionen? Søk Oppland Fylkeskommune om økonomiske midler til å utvikling av ideen.

les mer

Sammenslåing

Fylkesrådmannen går inn for å slå sammen Karriere Oppland Nord–Gudbrandsdal og Karriere Oppland Midt–Gudbrandsdal
fra 1.september 2017.

les mer

KONTAKTPERSONER

Irene Teige Killi

Irene Teige Killi

Daglig leder

tlf. 415 23 823

Irene.Teige.Killi@nord-fron.kommune.no

Ole Tvete Muriteigen

Ole Tvete Muriteigen

Stilling

tlf. 911 08 725

Ole.Tvete.Muriteigen@sor-fron.kommune.no

Vigdis Holmestad

Vigdis Holmestad

Stilling

tlf. 970 90 758

Vigdis.Holmestad@nord-fron.kommune.no

EIERE

SAMARBEIDSPARTNERE

X