Regionrådet er en aktiv regional pådriver i Midt-Gudbrandsdalen
med vekt på regional samfunnsutvikling og regionalt samarbeid.

Regionrådet

 

Søknader

Vi støtter utvikling av regionen! Har du en ide?

Saksdokumenter

Møteprotokoller, referater og informasjonsdokumenter

Gudbrandsdalsvegen

Ta snarveien til gode opplevelser

Prosjekt Gudbrandsdalsvegen

Hva går prosjektet ut på?

Arrangementsmeny

Kommer – Følg med!

AKTUELT

Bredbåndsundersøkelse

Vi ønsker at alle våre innbyggere tar seg tid til å svare på fylkeskommunens undersøkelse. Viktig kartlegging av behovet for bredbånd i Oppland, som vil danne grunnlag for videre arbeid.

les mer

KONTAKTPERSONER

Irene Teige Killi

Irene Teige Killi

Daglig leder

tlf. 415 23 823

Irene.Teige.Killi@nord-fron.kommune.no

Rune Støstad

Rune Støstad

Regionrådsleder

tlf. 918 64 767

Rune.Stostad@nord-fron.kommune.no

Vigdis Holmestad

Vigdis Holmestad

Prosjektleder Gudbrandsdalsvegen

tlf. 970 90 758

Vigdis.Holmestad@nord-fron.kommune.no

EIERE

SAMARBEIDSPARTNERE

 

X