Har du en god «GRØNN» ide som kan skape bærekraftig næringsliv og arbeidsplasser i regionen? Da bør du søke Oppland Fylkeskommuneom økonomiske midler til å utvikling av ideen. 

Oppland Fylkeskommune har avsatt 35 millioner til grønn næringsutvikling i 2017. Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler, inntil 250.000,-, til utvikling av idéer med klima- og miljøgevinst og kommersielt potensial.

Søknadsfristene er:

  • 30. juni 2017
  • 30. september 2017
  • 31. desember 2017

Trenger du mer informasjon, råd eller veiledning ta kontakt med
Regionrådskoordinator Irene Teige Killi
[email protected] eller  mob. 415 23823

 

For mer informasjon og søknadsskjema:

X