Viktig kartlegging av behovet for bredbånd i Oppland.

Vi ønsker at alle våre innbyggere tar seg tid til å svare på fylkeskommunens undersøkelse.

Den vil danne grunnlag for viktig arbeid i årene som kommer.

 

X