Kommunene i midtdalen har samlet seg om å sende en felles søknad om tilskudd til utbygging av «neste generasjon breiband» i Midt-Gudbrandsdalen.

Det er mulig å søke om tilskudd fra Nkom til utbygging i område som elles ikke kan bygges ut på  kommersielt grunnlag. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal skal samordne søknaden.

Høringsfrist:

Alle som ønsker å gi høringsuttalelse (bedrifter, enkeltpersoner, lag og foreninger etc.) kan gjøre dette innen 20. mai 2018.

Innspel og informasjon kan sendast på e-post til Håkon Hermanson og merkast «høyringsuttale breibandutbygging», innan 20. mai 2018.

Regionrådet sin kontaktperson:
Håkon Hermansson
hakon.hermansson@nord-fron.kommune.no
tlf. 91 87 41 56.

X