Kommunene i midtdalen har samlet seg om ny felles søknad om tilskudd til utbygging av «neste generasjon bredbånd» i Midt-Gudbrandsdalen.

Det er Oppland fylkeskommune som kunngjør dette for alle regionene i fylket etter nye retningslinjer fra Nord-Fron kommune.

X