På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er informasjonsmøtene vedr. bredbåndsutbyggingen i Midt-Gudbrandsdal utsatt.

Eidsiva starter imidlertid innsalget ved å oppsøke de enkelte husstandene som vil få tilbud om fibertilgang. De er godt drillet i forhold til rutiner når det gjelder koronavirus-situasjonen.

Det er viktig å få kommet i gang med innsalget slik at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket og vi forholder oss til kommunene sine retningslinjer.

For mer informasjon se www.eidsiva.net/midt-gudbrandsdalen

    X