januar, 2019

31jan13:3016:00Regionrådsmøte | januar 201913:30 - 16:00

Les mer

Detaljer

MG_Møteinnkalling 31.01.2019

RMG_Møteprotokoll 31.01.2019

 


 

001/19 – 19/1168 – Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 31.01.2019
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 31.01.2019 (Hoveddokument)

 


 

002/19 – 19/1169 – Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 30.11.2018
Aktuelt fra Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 31.01.2019 (Hoveddokument)

 


 

004/19 – 19/1380 – Rapport – Klimasats forprosjekt- Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen
Rapport – Klimasats forprosjekt- Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen (Hoveddokument)

 


 

005/19 – 19/1382 – Innlandet Fylkeskommune 2020

 


 

006/19 – 19/1480 – Delegeringssaker
Delegeringssaker (Hoveddokument)

 


 

001/19 – 19/1397 – Gardsgründer 2019 – svar på søknad om økonomisk støtte
Gardsgründer 2019 – svar på søknad om økonomisk støtte (Hoveddokument)

 


 

007/19 – 19/1171 – Orienteringssaker i regionrådsmøte 31.01.2019
Orienteringssaker i regionrådsmøte 31.01.2019 (Hoveddokument)

 


 

Tid

(Torsdag) 13:30 - 16:00

Legg til kommentar

X