desember, 2017

01des00:0000:00Regionrådsmøte | desember 201700:00 - 00:00

Les mer

Detaljer

RMG_Møteinnkalling 01.12.2017

RMG_Møteprotokoll 01.12.2017

 


 

044/17 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste RMG 01.12.2017

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 01.12.2017

 


 

045/17 Godkjenning av protokoll frå møte i RMG 14.10.2017

Godkjenning av protokoll frå møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 14.10.2017 

 


 

046/17 Aktuelt frå Oppland fylkeskommune

Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 01.12.2017 

 


 

047/17 Budsjett for partnerskapsmidler 2018

HOVEDDOKUMENT
Budsjett for partnerskapsmidler 2018 

VEDLEGG
Budsjett 2018 RMG forslag – for Regionrådsmøte

Utvikling fondsmidler 2018 RMG 

 


 

048/17 Søknad om støtte til Klimasats – forprosjekt Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen

HOVEDDOKUMENT
Søknad om støtte til Klimasats – forprosjekt Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen

VEDLEGG
Søknad om støtte til Klimasats – forprosjekt «Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen»

Klimasats – Søknad om støtte til forprosjekt 

Tilsagn om tilskudd – Biogassanlegg(301721)

 


 

049/17 Snowballkonferansen 2018 – søknad om økonomisk støtte

HOVEDDOKUMENT
Snowballkonferansen 2018 – søknad om økonomisk støtte

VEDLEGG
Søknad om støtte til Snowballkonferansen 2018

 


 

050/17 Støtteordning for arrangement høsten 2017

HOVEDDOKUMENT
Støtteordning for arrangement høsten 2017 

VEDLEGG
Søknad om støtte til Juleswing 2017

Budsjett Juleswing 2017 

 

Søknad om støtte til Furusjøen Rundt 

Budsjett FR AS 2018

 

Søknad om støtte – Ung i Halv Styrkeprøven 

Kvam IL – Budsjett Ung i HalvStyrkeprøven

 

Søknad om støtte til Markedsdag

Budsjett Markedsdagen 2018 

 

Søknad om støtte til arrangement i Peer Gynt-stugu

 

Søknad om arrangementsstøtte til rekruttering av frivillige

Budsjett til jp 17/13644

 


 

051/17 Økonomisk støtte til reguleringsplanarbeid for regionanlegg for hopp i Jordalen

HOVEDDOKUMENT
Økonomisk støtte til reguleringsplanarbeid for regionanlegg for hopp i Jordalen 

VEDLEGG
Søknad om økonomisk stønad til reguleringsplanarbeid regionanlegg for hopp i Jordalen

Kostandsoverslag og framdriftsplan

Kopi av brev fra Norges Skiforbund vedrørende Jordalen Hoppanlegg

 


 

052/17 Prosjektrom 3 – søknad om utvidet prosjektperiode

HOVEDDOKUMENT
Prosjektrom 3 – søknad om utvidet prosjektperiode

VEDLEGG
0061_001

 


 

053/17 Breibandsutbygging i Midt-Gudbrandsdalen – etablering av styringsgruppe

Breibandsutbygging i Midt-Gudbrandsdalen – etablering av styringsgruppe

 


 

054/17 Møteplan 2018 for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal

Møteplan 2018 for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal

 


 

055/17 Delegeringssaker

Delegeringssaker

 


 

006/17 Midler til Verdiskapningsprisen 2017
Journaldato: 23.11.2017  Sendt til: Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

005/17 Økonomisk støtte – Gardsgründer Gudbrandsdalen 2017-2020
Journaldato: 23.11.2017  Sendt til: Skåppå Kunnskapspark

 


 

056/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 01.12.2017

HOVEDDOKUMENT
Orienteringssaker i regionrådsmøte 01.12.2017

VEDLEGG
201606938-130 Oppfølging av forsøk med samordning av Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal og Kar 623827_4_0 

 


 

Tid

(Fredag) 00:00 - 00:00

Legg til kommentar

X