oktober, 2018

12okt17:0019:00Regionrådsmøte | oktober 2018 Mama Shelter Hotel i Beograd, Serbia17:00 - 19:00

Les mer

Detaljer

RMG_Møteinnkalling 12.10.2018

RMG_Møteprotokoll 12.10.2018

 


 

035/18 – 18/15954 – Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 12.10.2018
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 12.10.2018

 


 

036/18 – 18/15955 – Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 04.09.2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 04.09.2018

 


 

037/18 – 18/15957 – Aktuelt fra Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 12.10.2018
Aktuelt fra Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 12.10.2018

 


 

039/18 – 18/16364 – Innlandet Fylkeskommune 2020
Innlandet Fylkeskommune 2020 (Hoveddokument)
Referat 31.08.2018 – Referansegruppe for samarbeid mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune (Vedlegg)
Avtale-om-sammenslåing (Vedlegg)

 


 

040/18 – 18/16470 – Delegeringssaker
Delegeringssaker

 


 

041/18 – 18/15959 – Orienteringssaker i regionrådsmøte 12.10.2018
Orienteringssaker i regionrådsmøte 12.10.2018 (Hoveddokument)
Informasjon om tiltak i Phusicos-prosjektet (Vedlegg)
Referat fra møte i Lågenrådet 19.09.18 (Vedlegg)
Foreløpig – Referat fra Regionalt partnerskap 10.09.2018 (Vedlegg)


 

Tid

(Fredag) 17:00 - 19:00

X