juni, 2017

02jun09:0012:00Regionrådsmøte | juni 201709:00 - 12:00

Les mer

Detaljer


RMG_Møteinnkalling 02.06.2017

RMG_Møteprotokoll 02.06.2017

 


 

023/17 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 02.06.2017
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 02.06.2017

 


 

024/17 Godkjenning av protokoll fra møtene i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 07.04 og 23.05.2017
Godkjenning av protokoll fra møtene i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 07.04 og 23.05.2017

 


 

025/17  Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 02.06.2017
Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 02.06.2017

 


 

026/17 Søknad om tilskudd til gjennomføring av Sommertoget minutt for minutt 11. og 12. juli 2017.

HOVEDDOKUMENT
Søknad om tilskudd til gjennomføring av Sommertoget minutt for minutt 11. og 12. juli 2017.

VEDLEGG
Søknad om tilskudd til gjennomføring av Sommeråpent på Vinstra 11. juli 2017


 

027/17 Mulighet for etablering av fengsel eller andre statlige arbeidsplasser til Midt-Gudbrandsdalen

HOVEDDOKUMENT
Mulighet for etablering av fengsel eller andre statlige arbeidsplasser til Midt-Gudbrandsdalen

VEDLEGG
170523tr Notat mulighet for etabling av fengsel i MG

170523tr Notat arbeid for statlige arbeidsplasser i MG

 


 

028/17 Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

HOVEDDOKUMENT
Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal

VEDLEGG
Oppfølging av forsøk med samordning av Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal og Karriere Oppland Midt Gudbrandsdal

 


 

029/17 Delegeringssaker
Delegeringssaker

001/17 Søknad om støtte til foredragsholder
Søknad om støtte til foredragsholder

003/17 Økonomisk støtte – Prosjektet Vi bygger Norge med matematikk

HOVEDDOKUMENT
Økonomisk støtte – Prosjektet Vi bygger Norge med matematikk

VEDLEGG
Søknad om midler til å utvikle prosjektet Vi bygger Norge med matematikk

Evaluering – Vi bygger Norge med matematikk

Regnskap 2016 – Vi Bygger Norge med matematikk

 


 

030/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 02.06.2017
Orienteringssaker i regionrådsmøte 02.06.2017

 

Tid

(Fredag) 09:00 - 12:00

Legg til kommentar

X